• Telefon: 0546 237 45 09
  • info@koci-hr.com.tr
Arabuluculuk
Koçi - Hr

Arabuluculuk

  • Koçi - Hr
  • 27.07.2023
  • 10:04:33

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların giderek artması ve mahkemelerin dava yoğunlukları dikkate alınarak 25 Ekim 2017 tarihli 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile bireysel iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak zorunlu hale getirilmiştir. Dava şartı arabuluculuk, tarafların yargı yoluna başvurmadan önce zorunlu tutulduğu bir süreçtir. Bu süreç, taraflar arası iletişimin uzman arabulucu eşliğinde müzakere yöntemi ile sağlanmasını amaçlamaktadır. Zorunlu arabuluculuk ile uyuşmazlığın tarafları arasında hem zaman hem de maddi tasarruf elde edebilecekleri ön görülmüştür. 2022 yılının sonuna kadar İhtiyari Arabuluculuk uygulamasına ilişkin gelen tutanaklardan karara bağlanan dosyaların %99'unun anlaşma ile sonlandığı tespit edilmiştir. Yine aynı yılın sonuna kadar zorunlu arabuluculuk uygulamasında dava şartı arabuluculuk uygulamasına ilişkin gelen tutanaklardan karara bağlanan dosyaların %58 'inde anlaşma sağlanmıştır. (Arabuluculuk İstatistikleri (adalet.gov.tr)

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m.2/1-b’ye göre; “Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen çözüm yöntemi olarak tanımlamıştır.

Başta işçilik ücreti olmak üzere bütün alacak (fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, izin ücreti, prim, ikramiye, cezai şart) ve tazminatlar (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, ayrımcılık tazminatı, maddi ve manevi tazminat) ile işveren tarafından talep edilebilecek alacak ve tazminat kalemleri( ihbar tazminatı, cezai şart, avansın iadesi ve eğitim gideri, işçinin hesap verme borcu kapsamında işveren adına tahsil ettiği ve ödemediği paralar, mesleki eğitim karşılığı cezai şart, haksız fesih nedeniyle tazminat yahut genel olarak işçinin verdiği zarardan yahut sadakat borcuna aykırı davranışından kaynaklanan zararlarının tazmini) için arabulucuya başvuru dava açmadan önce zorunlu tutulmuştur.

“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır”. Kanunda düzenlenen bir aylık süre, hak düşürücü süre niteliğinde olduğu için bu süre içinde feshin geçersizliği iddiasıyla arabulucuya başvurmayan işçi, işe iade davası açma hakkını kaybeder. Başvurucu, arabuluculuk sürecinin olumsuz bir şekilde anlaşamama ile sonuçlanması durumunda, düzenlenen son tutanak tarihinden itibaren iki hafta işinde işe iade davası açabilir.

Dava şartı arabuluculukta başvuru süresi bakımından, işe iade talebi dışında herhangi bir süre kısıtlanması bulunmamaktadır. Taraflar istedikleri zaman arabuluculuğa başvurma imkanına sahiptir. Ancak, karşı tarafın zamanaşımı defi ileri sürmesi mümkün olup bir sakınca oluşturmaktadır. Buna rağmen, karşı taraf bu defileri ileri sürmediği müddetçe taraflar, başvurabilme süresi bakımından bir engelle karşılaşmadan anlaşma yapabilirler. Yapılan anlaşmanın hukuken geçerliliği mümkündür.

İletişim Formu

İsim
Soyisim
E-Posta
Mesajınız...