• Telefon: 0546 237 45 09
  • info@koci-hr.com.tr
Arabuluculuk Hizmetleri

Ücret uyuşmazlıklarına ilişkin yargılamalarda ücretin ödendiğine ve ödenen ücret unsurlarına dair ispat işverene düşmektedir. Ücretin ispatına yönelik olarak işverenin temel dayanağı ise ücret bordrosu başta olmak üzere işyeri kayıt ve belgelerdir. Ücretler nakdi ve aynı olmak üzere çeşitlidir. Bu çeşitlilik içinde gelir vergisi istisnaları veya muafiyetleri olabileceği gibi SGK muafiyet ve istisnaları da bulunmaktadır. Bu nedenle spesifik uzmanlık gerektiren tüm bu unsurlar, uzman ekibimiz ile efektif ve doğru yönetilmektedir.

Bordrolama Hizmetleri

Bordro hazırlama, işçi ve işverenden yapılacak olan kesintiler ile iki aşamadan oluşur. Ayrıca, bordroda olması gereken bilgiler de eksiksiz olarak yer almalıdır. Ücret pusulası üzerinde bulunması gereken bilgiler:

  • Bordronun oluşturulduğu dönem ve tarih
  • İş yeri sicil numarası
  • İşçinin adı soyadı, aldığı ücret, SGK sicil numarası, unvanı, ücret türü
  • İşçinin çalışma günleri ve hafta tatillerine bağlı kazançları
  • Varsa ek ödemeler (yakacak yardımı, çocuk yardımı, sağlık sigortası)
  • Özel kesintiler (vakıf aidatı, finansal yardım, sağlık kesintisi)
  • Yasal kesintiler (SGK işçi payı, gelir vergisi, işsizlik sigortası işçi payı, damga vergisi)
  • Matrahlar (SSK, gelir vergisi, damga vergisi, kümülatif gelir vergisi matrahı)
  • İşçinin imzası
Arabuluculuk Hizmetleri