• Telefon: 0546 237 45 09
  • info@koci-hr.com.tr
Uluslararası İşgücü Kanununa Göre İzin Türleri Nelerdir  ?
Koçi - Hr

Uluslararası İşgücü Kanununa Göre İzin Türleri Nelerdir ?

  • Koçi - Hr
  • 28.07.2023
  • 09:22:07

Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında 5 çeşit çalışma izni türü düzenlenmiştir. Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında muaf tutulmadıkça, yabancı bireylerin bağımlı (süreli veya süresiz), bağımsız çalışma veya turkuaz kart şartları dâhilinde izin almaları gerekmektedir.

Süreli Çalışma İzni

Süreli çalışma izni, belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl olmak üzere verilmektedir. Bu izin yabancılara verilirken yabancının hizmet sözleşmesi ya da işin süresi de göz önünde bulundurulur. İlk kez bir yıl olarak verilen bu çalışma izni, yabancıların aynı işyeri veya işletmede ve aynı meslekte çalışmaya devam etmesi koşuluyla üç yıla kadar uzatılabilmektedir. Türkiye’de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 42. Maddesi uyarınca uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar ile en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilmektedir.

Süresiz Çalışma İzni

Süresiz çalışma izni amacıyla çalışacak yabancıların iki şarttan birini sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türkiye’de uzun dönem ikamet izni sahibi olması ya da Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında en az sekiz yıl kanuni çalışmasının olması gereklidir. Bu şartlardan sadece birini gerçekleştiren yabancıya iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın veya belirli bir işletme, meslek, idari ve coğrafi alanla da sınırlandırılmaksızın Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında süresiz çalışma izni verilebilmektedir.

Bağımsız Çalışma İzni

Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre bağımsız çalışma izni, Türkiye’de bağımsız, profesyonel mesleki faaliyet sürdürmek isteyen yabancılara verilen çalışma izni türü olarak ifade edilmektedir. Bağımsız çalışma izninin kapsamı, yabancıların çalışmaları, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebileceği değerlendirilmektedir.

Turkuaz Kart Modeli

Turkuaz kart verilmesi öngörülenler; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunan bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olan yabancılar ile ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayacak olan nitelikli yabancılar, bu kapsamda değerlendirilmektedir. Turkuaz kartın ilk üç yılı geçiş yılı olmak kaydıyla uygun görülen yabancılara süresiz turkuaz kart verilmektedir. Bu kart ayrıca yabancının mevzuata göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz kart sahibi yakını olduğunu gösterir belge verilir ve bu belge Türkiye’de ikamet yerine geçmektedir.

İstisna Çalışma İzni

Uluslararası İşgücü Kanunu 4. bölümünde çalışma izninin istisnai olarak verilebilecek yabancılar düzenlenmiştir. Bu istisnai olarak verilebilecek yabancılar, bakanlıkça belirlenen yabancı işgücü politikalarına uygun olarak ifade edilen kimselerdir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam edilen,
  • Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam edilen,
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan,
  • Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı olan,
  • Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan,

İletişim Formu

İsim
Soyisim
E-Posta
Mesajınız...