• Telefon: 0546 237 45 09
  • info@koci-hr.com.tr
Değerlendirme Merkezi
Koçi - Hr

Değerlendirme Merkezi

  • Koçi - Hr
  • 28.07.2023
  • 09:27:42

Değerlendirme Merkezi, örgütlerde insan kaynağının seçilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak kullanılan, işe alma ve/veya terfi ile ilgili olarak verilecek kararların doğru şekilde verilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik süreçlerin doğru şekilde yönetilmesine destek olan, birden fazla eğitimli değerlendiricinin görev aldığı, birden çok farklı türden egzersizin kullanılarak bireylerin davranışlarının değerlendirildiği bir yöntem olarak tanımlanabilir. Değerlendirme Merkezleri, kimin işe alınacağı ya da terfi ettirileceği ile ilgili karar vermek, personelin gelişimi amacıyla işe yönelik güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek ve personelin işle ilgili becerilerini geliştirmek olmak üzere temelde üç amaç için kullanılmaktadır (Thornton III ve Rupp, 2006).

Değerlendirme Merkezleri’nde sözlü ve yazılı iletişim kurma, kavrama ve anlama, problem analizi ve karar verme, planlama ve organize etme, işleri delege etme, liderlik, inisiyatif alma, ikna edicilik, kararlılık, esneklik, empati ve davranış inceliği, strese karşı dayanıklılık, ticari bakış açısı, başkalarıyla birlikte çalışma, öğrenme ve gelişme, stratejik yaklaşım, hedef odaklılık gibi daha pek çok yetkinlik değerlendirilebilmektedir (Assessment.com.tr, 2018; Crooks, 1982; EPSO FAQs, 2019; FSAC Guide 2018-2019, 2019; Gatewood, Feild ve Barrick, 2008; Joiner, 1984; M. Kim, 2016; N. Kim, 2008; Thornton III ve Rupp, 2006).

Bu nedenle değerlendirme merkezlerinde kişilik envanterleri, genel kültür genel yetenek testleri ve vaka analizleri sıklıkla kullanılır ve pek çok yetkinliğin sonuçları değerlendirilerek raporlanır.

Digital dönüşümün getirdikleri ile değerlendirme merkezleri online platformlarda da yapılabilir hale gelmeye başlamıştır. Online değerlendirme merkezi uygulamaları ile lojistik ve operasyonel yükler azaltılarak daha pratik kullanılabilmektedir.

Özetle değerlendirme merkezi uygulamaları işveren markasını güçlendiren ve doğru adaya ulaşmaya veya çalışanınız yetkinliklerini tespit ederek geliştirmeye imkan sağlayan önemli bir yapılandırılmış süreçtir.

İletişim Formu

İsim
Soyisim
E-Posta
Mesajınız...