• Telefon: 0546 237 45 09
 • info@koci-hr.com.tr
İş Davalarını Kaybeden Taraf; İşveren
Koçi - Hr

İş Davalarını Kaybeden Taraf; İşveren

 • Koçi - Hr
 • 31.07.2023
 • 08:36:51

İş davalarında işçiler her zaman daha zayıf ve işverne karşı korumasız olarak değerlendirildiği için bu süreçte işveren dava sürecinde genelde kayıplara karşılaşmaktadır. işveren, işçinin iddalarına karşılık haklarını kanun tarafından tutulması emredilen belge ve defterlerle koruyabilir. İşçinin işe girişden işten ayrılışına kadar özlük dosyası eksiksiz ve tam olmalıdır. Bu konuda işverenlerin tedbir almamaları, yanlış veya eksik yapılan fesih tebligatları, personel haklarını ödememeleri veya eksik ödemeleri, açılabilecek davalara hazırlıklı olmamaları durumunda davaları kaybetmektedirler. Bu kayıpla tazminat ve alacak mesai tutarları hem yasal faize de girmekte hem de avukat masrafları da gider olarak işverenlerin karşısına çıkmaktadır.

Bu tarz sorunlar ile karşılaşmamak için özlük dosyaları ve dokümantasyonlar mevzuata göre eksiksiz tutulmalı ve işçinin imzaları yer almalıdır. Bunun yanında işçi ve işveren ilişkileri iyi yönetilmeli, belli periyodlarda denetim yaıplmalı ve muhtemelen karşılaşılabilecek riskler en optimal seviyeye indirilmelidir. İnsan kaynakları iş ortaklı çalışanların hakları kadar işverenin haklarını da koruyan bir birim olduğu için bu süreçte önemli bir role sahip olmaktadır.

İşverenin haklarını kısada hatırlamamız gerekirse;

 • Bizzat çalıştırma borcu
 • Özen ve sadakat borcu
 • Teslim ve hesap verme borcu
 • Fazla çalışma borcu
 • Düzenlemelere ve talimatlara uyma borcu
 • Kusur sorumluluğu
 • İşçinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyma borcu

İşçinin hakları daha geniştir; İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi de dava kayıplarına neden olmaktadır. Peki, işverenin yükümlülükleri nelerdir ?

 • İşverenin ücreti zamanında ödeme borcu
 • İşverenin işle ilgili araç ve gereçleri sağlama borcu
 • İşin görülmesini gerektiren her türlü gideri karşılama borcu
 • İşverenin işçinin kişiliğini koruması borcu
 • İşverenin hafta tatili ve yıllık izni verme borcu
 • İşverenin hizmet belgesi verme borcu
 • İşverenin eşit davranma borcu
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma borcu
 • Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasından kaynaklı hukuki borçlar

İletişim Formu

İsim
Soyisim
E-Posta
Mesajınız...