• Telefon: 0546 237 45 09
  • info@koci-hr.com.tr
Mobbing Varsa Çözüm Var: Sessiz Kalma!
Koçi - Hr

Mobbing Varsa Çözüm Var: Sessiz Kalma!

  • Koçi - Hr
  • 27.07.2023
  • 09:59:47

İşyerinde yöneticiniz tarafından aşağıdaki tutum ve davranışlara maruz kalıyor musunuz? Peki, bu davranışlar tekrarlanarak süreklilik arz ediyor mu? Her iki soruya da evet diyorsanız mobbing yaşıyor olabilirsiniz.

  • Mesleki yeterliliğin sorgulanması
  • Kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi
  • Kasten, verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler verilmesi
  • Kişiden bilgi saklanması
  • Kişinin görmezden gelinmesi, ötekileştirilmesi
  • Yetkilerinin azaltılması

İşyerinde psikolojik taciz, yıldırma olarak ifade edilen mobbing; çalışanın verimliliğini, performansını etkileyecek düzeyde çalışana psikolojik ve/veya fiziksel zarar verici, onurunu zedeleyici tutum ve davranışların sistematik bir şekilde uygulanarak çalışanın işyerinden uzaklaşmasıdır.

Mobbing uğrayan kişi sözleşmesini haklı nedenle fesih edebilme hakkına sahiptir. Bu durumda ihbar süresinin sonunu beklemeden noterden bir ihtarname ile aynı gün işinizi bırakabilirsiniz. Haklı fesih ile kıdem tazminatı hakkınız bulunmaktadır.

İş Kanunu’nun 5. Maddesi eşit davranma borcu ve buna aykırı yaptırımları düzenlemiştir. Buna göre: “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz” Bu ayırım yapıldığı takdirde “işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.” şeklinde ayrımcılık tazminatı düzenlenmiştir. Bu tazminat on yıllık zamanaşımına tabi olup, talep edilmesi için normal tazminat hükümlerinden farklı olarak işçinin zarar görmesi şartı aranmamaktadır. Mobing’e uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Uğranılan zarara ilişkin olarak mobbing tazminat istenebilir. Ayrıca, koşulları sağlanmışsa kötü niyet tazminatı talep edilebilir.

Yargıtay birden çok farklı davranışın psikolojik taciz oluşturduğunu belirttiği bir kararında; banka müdürü tarafından mağdurun sorunlu ve geçimsiz olmakla suçlandığını, başka kişilerce yapılması gereken davranışların mağdura verildiğini, mağdurun cumartesi mesai yapmak zorunda bırakıldığını, mağdur ile aynı konumdaki çalışanlara şifre ve anahtar verilip mağdura verilmediğini, mağdur hakkında art arda disiplin soruşturmaları yapıldığını, mağdurun sindirim problemleri yaşaması nedeniyle rapor aldığını, işyeri içerisindeki mail hesabında mağdura ‘densiz’ denilmek suretiyle küçük düşürüldüğünü, mağdurun sorunları amirlerine iletmesine rağmen çözüm sunulmadığını ifade ederek mağdura karşı yapılan davranışların psikolojik taciz içerdiğine karar vermiştir. Y. 22. HD. 27.12.2013, E.2013/293 K.2013/30811 (Uyap Mevzuat Programı)

İletişim Formu

İsim
Soyisim
E-Posta
Mesajınız...