• Telefon: 0546 237 45 09
 • info@koci-hr.com.tr
Performans Değerleme Süreci
Koçi - Hr

Performans Değerleme Süreci

 • Koçi - Hr
 • 31.07.2023
 • 08:49:47

Performans Yönetimi, son yılların popüler konusudur. Nedir bu performans? Literatürde birçok tanımı bulunmasına rağmen genel olarak “Bir işi yapan bireyin, bir grubun veya bir teşebbüsün o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiği, başka bir değişle neyi sağlayabildiğinin nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak anlatımıdır.” (Baş ve Artar; 1991) Bir işletme hizmet veya üretimde beklenen standartların sağlanmasını ister. Bunu da takip edebilmek için çalışanların, grubun veya işletmenin performansını takip etmeyi amaçlamaktadır. Bu ölçme, kurum için yapılırsa kurumsal performans; çalışanlara yönelik yapılırsa performans değerlendirme amacı taşır. Bu süreçte anahtar performans göstergelerini belirlerken aşağıdaki unsurlara dikkat edilir.

 • Spesifik ihtiyacı yansıtmalı
 • Ölçülebilir olmalı
 • Ulaşılabilir olmalı
 • Zaman bazlı olmalı

Her şeyi ölçmek kolay gibi görünebilmektedir. Ancak, bunların arasında önemli olanları,şirketin hedeflerine katma değer ve kalitesine etki edecek olanları yönetimle belirlemek sürecin başlatılmasında son derece önemlidir. Aşağıda örnek olması açısından bazı anahtar performans göstergeleri sıralanmıştır.

 • Vergi öncesi net kar
 • Karın gidere oranı
 • Kayıp Oranı
 • Kapasite kullanım oranı
 • İşçilik cirosu
 • Pazar payı
 • Müşteri memnuniyeti oranı

Performans değerleme sürecinde hedef belirleme modellerinde pozisyona göre farklılıklar yer alabilmektedir. Her kurumun bünyesine özel çalışmak gerekmektedir. Örneğin tablodan görüleceği üzere Genel Müdür gibi üst kademe yönetimde yer alan çalışanların hedef kartları amaçlara göre belirlenirken; beyaz yakalı operasyonel çalışanlara hedef kartlarının dışında yetkinlik bazlı değerlendirmelerde sürece dahil edilmektedir.

Amaçlara Göre Balanced Scorecard Hedef ve Yetkinlik Bazlı Kriter Bazlı
Başkan Yöneticiler Beyaz Yakalı çalışanlar Hedef ve Yetkinlik Bazlı
Genel Müdür   Yöneticiler Beyaz yakalı çalışanlar

Değerlendirme sürecinin gelişim planı genelde Ocak-Şubat döneminde başlar; Mart-Nisan döneminde planlama ve toplantılarda netleşir. Haziran-Ekim arası süreci izleme, takip ve gerekirse revizeler yapılır. Kasım-Aralık döneminde son bir yıllık yetkinlik değerlendirmeleri gerçekleştirilir. Takip eden yılın ocak döneminde skorlar raporlanır. Bu sürecin tamamında insan kaynakları rol oynayarak süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışır.

İletişim Formu

İsim
Soyisim
E-Posta
Mesajınız...