• Telefon: 0546 237 45 09
  • info@koci-hr.com.tr
Bodrolama Hizmetleri

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı çok teknik ve bir o kadarda karmaşık bir alandır. Bilindiği gibi ülkemizde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 Sayılı Basın İş Kanunu uygulanmaktadır. Kanun ve Yönetmenliklerde oluşabilecek değişiklikler uzman ekibimiz tarafından takip edilmekte ve aylık çıkarılan sirkülerle müşterimiz bilgilendirilmektedir.

SGK ve İş Mevzuat Danışmanlık Hizmetleri

İşbu Kanun sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar. Dolayısı ile mevzuat oldukça geniştir. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında işçi-işveren, SGK-işveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine destek sağlamak için tarafımıza yazabilirsiniz.

Bodrolama Hizmetleri