• Telefon: 0546 237 45 09
  • info@koci-hr.com.tr
Şirket Akademisi
Koçi - Hr

Şirket Akademisi

  • Koçi - Hr
  • 22.08.2023
  • 09:26:19

Yetenek savaşları ve değişim kültürü ile öğrenme ve gelişim imkanları çalışma yaşamında her zaman olduğundan daha da önemli bir konu haline gelmiştir. Şirketler, yüksek performanslı işgücünü yaratabilmek ve onları sürekli geliştirebilmek ve tutundurmak için akademi kurma yoluna girmeye başlamıştır. Peki şirket akademisi nedir, nasıl kurulur, etkinliği ve verimliliği nasıl ölçülür?

Şirket akademileri çalışanları, geliştirmek ve eğitmek için kurulan stratejik organizasyonlardır. Şirket akademisi kurmak maliyetli ve uzun soluklu bir yatırımdır. Yatırımların geri dönüşü düşünüldüğünde, sürecin nasıl ölçümleneceğinin ve hedeflenen sonuçlara ulaşmak için nasıl bir yol izleneceği belirlenmelidir.

İşletmelerin hacmine bağlı olarak eğitim kurumu gibi yapılanmalar olabileceği gibi amaçlanan programlara özgü dış kaynaklı hizmetler (özel danışmanlık veya üniversite iştirakleri) ile de eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilebilir. Literatürel bilgiler genellikle 2000 üstü çalışana sahip şirketlerde yapılandırılmış ve üst yönetimin koordinasyonunda şirket akademilerinin kurulacağı belirtilmektedir. Bunun dışındaki yapılarda insan kaynakları iş ortakları tarafından şirketin ihtiyacına göre eğitim ve gelişim faaliyetleri ile süreç yürütülmektedir.

2000 üstü çalışanı olan firmalarda şirket akademilerinde eğitimi yönetmek için genellikle aşağıdaki organizasyon yapısına benzer bir yapılanma kurgulanabilmektedir. Öğrenme ve gelişim program birimi, eğitmenler ve müfredat uzmanlarından oluşken; eğitim teknolojileri birimi, grafik tasarımcı, web geliştirici ve LMS uzmanlarından oluşmaktadır.

2000 üstü çalışanı olan firmalarda şirket akademilerinde eğitimi yönetmek için genellikle aşağıdaki organizasyon yapısına benzer bir yapılanma kurgulanabilmektedir. Öğrenme ve gelişim program birimi, eğitmenler ve müfredat uzmanlarından oluşken; eğitim teknolojileri birimi, grafik tasarımcı, web geliştirici ve LMS uzmanlarından oluşmaktadır.

  • Katılımcıların eğitim programına bakışı ve değerlendirmesi için anket ve formlar analiz edilir
  • Ön/Son test ile öğrenme seviyesi ölçülür. Öz değerlendirme görüşmeleri ile kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar değerlendirilir.
  • Katılımcıların yöneticilerine öğrenilenlerin işi yansıtma durumu ile ilgili soru ve gözlem formları ile gerçekleştirilir.
  • Son olarak organizasyonun sonuçları (maliyet azaltımı, memnuniyet artışı, üretkenlik artışı, turno ver düşüşü vb.) değerlendirilir.

Böylece tepki, öğrenme, davranış ve sonuçlardan elde edilen veriler ile eğitim ve gelişim programlarının etkinlikleri değerlendirilir.

İletişim Formu

İsim
Soyisim
E-Posta
Mesajınız...