• Telefon: 0546 237 45 09
  • info@koci-hr.com.tr
Teşvik Yönetimi

Artan işgücü maliyetleri nedeni ile teşvik yönetimi işverenler için daha önemli bir hale gelmiştir. Mevzuat geniş ve dağınıktır. Hali hazırda 18 prim teşviki bulunmaktadır. Bu teşviklerin kanuni dayanağı aşağıdaki gibidir.

Teşvik Yönetimi

Uzmanlarımız bu teşviklerin dışında MESEM, KOSGEB gibi kurumlardaki teşvikler ile de danışmanlık hizmetleri vermektedir. İşgücü maliyetlerinizi optimize etmek için sizlerde başvurabilirsiniz.

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Altı teşvik
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Altı teşvik
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nda Bir teşvik
  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’da Bir teşvik
  • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu’nda Bir teşvik
  • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda Bir teşvik
  • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda Bir teşvik
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Bir teşvik
Teşvik Yönetimi